การรู้จักเล่นแสง และเงาให้กับภาพ ก้จะทำให้ภาพนั้น มีเสน่ได้ขึ้นอีกมากครับ

จะอธิบายหลักการ การถ่าย .. ภาพนี้ใช้ speed shutter 50 เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของพระ f11 เพราะต้องการให้ภาพคมชัดทั้งภาพ iso100 ไฟกัสไปที่พระ ผมนำภาพมาเพิ่มแสงสว่าง พร้อมกับลำแสงส่องมาที่พระ เพื่อเบี่ยงสายตาของผู้ชมภาพมาที่พระ และเพื่อเพิ่มมิติให้ภาพ ผมลด Exposure ลงบริเวรด้านล่างขอบของภาพ .. บางทีภาพที่เราถ่าย ไม่ค่อยมีอะไร แต่ถ้าเรารู้จักเล่นแสง + เงาให้ภาพ ก้จะทำให้ภาพนั้น มีเสน่ได้ขึ้นอีกมากครับ